Tarif va chegirmalar

GOLD – tarifi. 10% chegirma bilan 10 oy uchun to’lov

Fanlar Har oylik

 to’lov

10 oylik to’lov

-10% chegirma

1-Fan 270.000 2.700.000
2-Fan 270.000 2.700.000
3-Fan 270.000 2.700.000
Barcha fanlar uchun

Jami:

810.000/1 oy 8.100.000/10 oy

 

SILVER – tarifi 5% chegirma bilan 10 oy uchun ikkiga bolib to’lash

Fanlar Har oylik

 to’lov

10 oylik to’lov

uchun-5% chegirma

To’lov turi

va miqdori

1-Fan 285.000 2.850.000 1 to’lov 2 to’lov
2-Fan 285.000 2.850.000 10.10.2017 10.02.2018
3-Fan 285.000 2.850.000 4.275.000 4.275.000
Barcha fanlar uchun

Jami:

 

855.000/1 oy

 

8.550.000/10 oy

 

8.550.000/10 oy

PLATINUM – tarifi chegirmasiz to’lovni to’rtga bo’lib to’lashni o’z ichiga oladi

Fan Har oylik to’lov 10 oylik to’lov To’lov muddati To’lov summasi
1-Fan 300.000 3.000.000 1 to’lov 10.10.2017 3.000.000
2-Fan 300.000 3.000.000 2 to’lov 10.12.2017 2.000.000
3-Fan 300.000 3.000.000 3 to’lov 10.02.2018 2.000.000
4 to’lov 10.04.2018 2.000.000
Jami: 900.000 9.000.000 9.000.000

 

To’lov turi ixtiyoriy (naqd,plastik yoki pul otkazish)

Maslahat kerakmi?

Quyadiglarni to'ldiring. Sizga maslahat berish uchun tezda bog'lanamiz.