Barcha o’quv kurslari

Tarix

Darslarni katta ilmiy xodim olib boradi

Fizika

Darslar malakali o'qituvchi tomonidan olib boriladi

Kimyo

Draslar malakali mutaxassis tomonidan olib boriladi

Biologiya

Dars beruvchi: Biologiya fanlari nomzodi dotsent

Ona tili va adabiyot

Darslarni professor o'qituvchi olib boradi

Ingliz tili va IELTS

Ingliz tilida yozish, o'qish, tinglash va muloqot mashqlari

Rus tili

Rus tilida muloqot, o'qish, yozish va tinglash. amaliy mashg'ulotlar...

Matematika

Arifmetika, Algebra, Geometriya hamda triginometriya asoslari

Maslahat kerakmi?

Quyadiglarni to'ldiring. Sizga maslahat berish uchun tezda bog'lanamiz.