Matematika

math

Matematika kursi o’z ichiga Algebra, Geometriya, Trigonometriya va boshqa yo’nalishlarni qamrab oladi.
Bizda, Darslar malakali o’qituvchi tomonidan tushunarli va osonroq shaklda o’tkazilishi lozim.

« Orqaga

Maslahat kerakmi?

Quyadiglarni to'ldiring. Sizga maslahat berish uchun tezda bog'lanamiz.